top of page

Онлайн платформа за кандидатстване на доставчици

Платформата за приложения за външни доставчици на AGS е разработена в опит да улесни лесното въвеждане на данни за нашите потенциални доставчици, желаещи да продават услуги и продукти на AGS-TECH, Inc. и нейните клонове и филиали. This supplier application platform's purpose is to guide potential suppliers in entering their credentials_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_appropriately and completely so that we obtain all necessary input needed for us to evaluate their products, services and suitability of becoming a supplier to us . AGS sourcing платформата има за цел да събира ключови данни от нашите настоящи доставчици и потенциални бъдещи доставчици, които биха искали да бъдат взети под внимание за уведомяване за заявки за нови продукти и услуги. След като данните бъдат въведени в нашата система, те първо се филтрират цифрово, проверяват и оценяват.

В зависимост от ключовите думи и въведеното съдържание, то се категоризира, класифицира и оценява за по-нататъшна обработка. След първоначална електронна оценка се оценява допълнително и се обработва от реални лица. Затова предпочитаме да попълните тези онлайн формуляри, вместо да пишете имейли или да ни се обаждате. Тази специално разработена система ни помага да обслужваме както нашите доставчици, така и клиенти по-добре и да поддържаме своето място номер 1 като най-всеобхватната и разнообразна глобална индустриална верига от доставчици. 

Насърчаваме всички утвърдени компании, желаещи да ни предложат своите услуги и продукти, да попълнят формуляра по-долу.

 

ТОЗИ ФОРМУЛЯР ТРЯБВА ДА СЕ ПОПЪЛВА САМО ОТ КОМПАНИИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА НИ ПРОДАВАТ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ. КОМПАНИИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ЗАКУПУВАТ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ОТ НАС, НЕ ТРЯБВА ДА ПОПЪЛВАТ ТОЗИ ФОРМУЛЯР.

bottom of page