top of page

Станете предварително одобрен доставчик на промишлени продукти и услуги на AGS-TECH, Inc., нейните клонове и филиали. Този сайт е подготвен за компании и физически лица, желаещи да предоставят продукти и услуги за нас. Тук ще намерите онлайн формуляр за кандидатстване, който е специално създаден, за да оцени вашата пригодност като доставчик на продукти и услуги на AGS-TECH, Inc., нейните клонове и филиали.

СТАНЕТЕ НАШ ДОСТАВЧИК

ГЛОБАЛНА ЛОГИСТИЧНА МРЕЖА

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ

MOST COMPETITIVE PRICES, HIGHEST QUALITY, ON TIME DELIVERY

WE ARE THE WORLD'S TECHNOLOGICALLY MOST DIVERSE_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_MULTIDISCIPLINARY ENGINEERING INTEGRATOR

PROCURE ALL YOUR COMPONENTS, ASSEMBLIES, FINISHED PRODUCTS FROM_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ONE ИЗТОЧНИК

GLOBAL PRODUCTS AND SERVICES PROCUREMENT FROM A_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_SINGLE SOURCE

BECOME A PREAPPROVED SUPPLIER OF INDUSTRIAL PRODUCTS_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_AND УСЛУГИ

bottom of page