top of page

Firma Terlarang

Pada halaman ini kami akan menyenaraikan firma dan individu yang dilarang menjual produk dan perkhidmatan kepada AGS-TECH, Inc., dan cawangan serta sekutunya. Larangan dikenakan ke atas firma dan individu kerana ketidakpatuhan serius terhadap terma perniagaan, peraturan, undang-undang, spesifikasi teknikal yang dipersetujui atau sebaliknya; ketidakpatuhan serius terhadap mana-mana syarat yang dipersetujui, apa-apa jenis terma yang kami lihat sebagai penting. Selain menyenaraikan firma yang dilarang di halaman ini, kami juga menerangkan secara ringkas ketidakpatuhan khusus setiap firma. Beberapa sebab biasa ketidakpatuhan dan penyenaraian di halaman ini boleh:

- Ketidakjujuran dalam mana-mana bahagian dalam urusan perniagaan

- Menyediakan produk dan perkhidmatan yang berkualiti rendah secara konsisten

- Kurang komunikasi & kurang pemahaman asas tentang keperluan kita

- Ketidakpatuhan serius terhadap mana-mana undang-undang AS dan antarabangsa, perjanjian antarabangsa, peraturan AS dan antarabangsa serta piawaian yang diterima. 

Firma dan orang yang dilarang untuk menyediakan produk dan perkhidmatan kepada AGS-TECH, Inc. dan cawangan serta sekutunya akan diletakkan di bawah kategori ini untuk masa yang tidak ditentukan di bawah keadaan biasa dan tidak akan berpeluang untuk diampuni atau status mereka ditukar atau dilepaskan.

Firma di bawah Percubaan

Di bawah kami juga menyenaraikan firma dan orang dalam percubaan. Percubaan dikenakan ke atas firma dan orang yang telah menunjukkan tahap yang lebih rendah daripada ketidakpatuhan terma perniagaan, peraturan, undang-undang, spesifikasi teknikal yang dipersetujui atau ketidakpatuhan pada tahap yang lebih rendah dengan mana-mana syarat, terma yang dipersetujui dalam apa jua bentuk yang kita lihat sebagai penting. Firma dan individu yang telah diberikan status percubaan boleh mendapatkan status mereka dinormalkan dengan membuat penambahbaikan atau membetulkan sepenuhnya kekurangan dan ketidakpatuhan mereka. Beberapa sebab biasa untuk diletakkan di bawah status percubaan_cc781905-5c781905-5cde-bb3b13 -136bad5cf58d_are:

- Mempunyai provided kualiti produk dan perkhidmatan yang lebih rendah tetapi pada pendapat kami berpotensi untuk membetulkan keseluruhan ketidakpatuhan dan perkhidmatan.

- Kekurangan dalam komunikasi & telah menunjukkan kekurangan pemahaman tentang keperluan kita

- Sedikit tahap yang lebih rendah iaitu tidak mematuhi mana-mana US dan undang-undang antarabangsa, perjanjian antarabangsa dan peraturan AS dan antarabangsa19b5b19b5b1b1b1b5b1b9d1b1b1b1b1b1b11fb1f1 dan antarabangsa yang diterima dan diterima

bottom of page